LED Tričká

Certifikát kvality EN ISO 9001: 2008 - ako dôkaz našej kvality

Medzi hlavné ciele Media Leaders s.r.o. patrí dosiahnutie najvyššej úrovne kvality služieb zákazníkov. Zameriavame sa na neustále zlepšovanie činnosti našej organizácie, a dôsledne pracujeme na dosiahnutí našich cieľov v oblasti kvality výrobkov a služieb a dodržiavame medzinárodné štandardy kvality. Výsledkom nášho snaženia je uznanie kvality poskytovaných služieb, a to nielen v on-line obchodoch prevádzkovaných Media Leaders s.r.o. ale aj medzi zákazníkmi, a získanie medzinárodne uznávaného certifikátu kvality. Spokojnosť našich zákazníkov a všetkých zúčastnených strán je základným predpokladom pre náš dlhodobý úspech.

EN ISO 9001: 2008 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality, keď organizácia potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a je zameraná na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom efektívneho používania systému vrátane procesov dosiahnuia trvalého zlepšovania tohto systému. Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecne použiteľné pre všetky organizácie, bez ohľadu na typ, veľkosť a druh výrobkov, ktoré poskytujú.

Certifikát potvrdzuje, že systém riadenia kvality Media Leaders s.r.o. je v súlade s požiadavkami štandardov systému kvality EN ISO 9001: 2008